Edunvalvonta

Yksi yhdistyksemme toiminnan kulmakivistä on meidän eläkeläisten ja ikäihmisten edunvalvonnasta huolehtiminen. Meitä senioreita on Suomessa vuosi vuodelta entistä enemmän ja siksi on tärkeää, että saamme äänemme kuulumaan piireissä, joissa päätetään Vantaan (jatkossa myös Hyvinvointialueen) senioreita koskevista palveluista.  Edunvalvontamme ei kohdistu ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluihin vaan myös muihin kaupungin kehittämiseen liittyviin aiheisiin kuten kaavoitus ja sen mukanaan tuoma esteettömyys ja liikkumisen helppous, käyttipä mitä liikkumismuotoa hyvänsä (kävely, pyöräily, oma auto, bussi tai juna). Vantaan on oltava turvallinen paikka ei vain meille senioreille vaan myös kaikille ikäluokille. Hyvinvointiimme vaikuttavat myös kaupungin tarjoamat kulttuuri- ja liikuntapalvelut, jotka varsinkin meille senioreille ovat tärkeitä virkistyksen lähteitä.

Yhdistyksemme jäsenenä olet merkittävä, vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn sillä jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme. Yhdistyksemme kautta voit osaltasi olla mukana vaikuttamassa asioiden hoitoon alueellamme. Yhdistyksellämme on tällä hetkellä vahva edustus Vantaan Vanhusneuvostossa, jonka kautta saamme äänemme kuulumaan päättäjien suuntaan.

Ottakaa rohkeasti meihin yhteyttä ja kertomaan meille mieltänne askarruttavista kaupungin tarjoamia palveluita koskevista asioista.


Vanhusneuvosto Vantaalla

Jäsenemme Raimo Huvila toimii Vantaan Vanhusneuvoston puheenjohtajana, puheenjohtajamme Risto Pyhältö varsinaisena jäsenenä ja eläkeläisjärjestöjen asiantuntijajäsenenä Länsi Vantaan kansalliset seniorit ry:n edustaja Leena Tilli. Kaikki kolme toimivat tehtävässään viime Kuntavaalien jälkeen alkaneen 2-vuotiskauden.

 

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan senioreitten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

 

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.