Edunvalvonta


Edunvalvonta

Yksi yhdistyksemme toiminnan kulmakivistä on meidän eläkeläisten ja ikäihmisten edunvalvonnasta huolehtiminen. Meitä senioreita on Suomessa vuosi vuodelta entistä enemmän ja siksi on tärkeää, että saamme äänemme kuulumaan piireissä, joissa päätetään Vantaan sekä Vantaa-Kerava Hyvinvointialueen senioreita koskevista palveluista. 

Edunvalvontamme jakautuu kahteen eri kanavaan, kun sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen siirtyivät Vantaa-Kerava Hyvinvointialueen hoidettaviksi. Hyvinvointialueille siirtyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttamiselimeksi perustettiin erillinen Vanhusneuvosto.

Vantaan Vanhusneuvoston edunvalvonta kohdistuu nyt kaupungin kehittämiseen liittyviin aiheisiin kuten kaavoitus ja sen mukanaan tuoma esteettömyys ja liikkumisen helppous, käyttipä mitä liikkumismuotoa hyvänsä (kävely, pyöräily, oma auto, bussi tai juna). Vantaan on oltava turvallinen paikka ei vain meille senioreille vaan myös kaikille ikäluokille. Hyvinvointiimme vaikuttavat myös kaupungin tarjoamat kulttuuri- ja liikuntapalvelut, jotka varsinkin meille senioreille ovat tärkeitä virkistyksen lähteitä.

Yhdistyksemme jäsenenä olet merkittävä, vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn sillä jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme. Yhdistyksemme kautta voit osaltasi olla mukana vaikuttamassa asioiden hoitoon alueellamme. Yhdistyksellämme on tällä hetkellä vahva edustus Vantaan Vanhusneuvostossa, jonka kautta saamme äänemme kuulumaan päättäjien suuntaan.

Ottakaa rohkeasti meihin yhteyttä ja kertomaan meille mieltänne askarruttavista kaupungin tarjoamia palveluita koskevista asioista.

Vanhusneuvosto Vantaalla

Puheenjohtajamme Risto Pyhältö toimii Vantaan Vanhusneuvoston puheenjohtajana, jäsenemme Raimo Huvila varsinaisena jäsenenä ja eläkeläisjärjestöjen asiantuntijajäsenenä Länsi Vantaan kansalliset seniorit ry:n edustaja Leena Tilli. Kaikki kolme on valittu viime Kuntavaalien, 2021, jälkeen alkaneen 2-vuotiskauden ajalle.

Vanhusneuvosto Vantaa-Kerava hyvinvointialueella

Jäsenemme Raimo Huvila toimii Vantaa-Kerava Hyvinvointialueen Vanhusneuvoston puheenjohtajana valtuustokauden 2022-2025

Yhteistyö näiden kahden Vanhusneuvoston välillä on saumatonta johtuen molempien puheenjohtajuuksien osumisesta yhdistyksemme jäsenille.

Uudellamaalla ja Valtakunnallisesti 

Hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen Kansallisen senioriliiton Uudenmaan piiriin nimitettiin kullekin hyvinvointialueelle oma vastuuhenkilö seuraamaan kehitystä ja omalta osaltaan pyrkimään vaikuttamaan päätöksentekijöihin. Piirihallitus valitsi varapuheenjohtajamme Tarja Leinosen Vantaa-Kerava Hyvinvointialueelle tähän tehtävään.

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan senioreitten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.