20.10 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus-vaikutus Vantaan senioreihin - Timo Aronkytö