Tietoa meistä

Yhdistyksemme toimintaa ohjaavat v 2018 hyväksytyt Senioriliiton visio

"Suomen kiinnostavin senioritoimija"

sekä toiminta-ajatus

"Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja"

Vuosina 2020-2023 toimintamme teemana on Senioriliiton yhteinen teema 
"Rohkeasti tulevaisuuteen".

Toimintamme toiminnan painopisteet vuodelle 2023 on kuvattu liitteenä olevaan toimintasuunnitelmaan, joka löytyy liitteenä vasemmalla olevasta vetolaatikosta.

Elämme ajassa. Toimintaamme ohjaavat jäseniltä saadut toivomukset ja kehitysideat. Huomioimme ja otamme mallia myös muiden yhdistysten hyviksi koetusta toimintamuodoista.