Keskiviikkokerho

6.2.2019 - Suomen turvallisuus

Keskiviikkokerhoon 6.2.2019 saapui vieraaksi kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvanen. Sali oli täynnä, 61 henkilöä oli saapunut kuuntelemaan Tolvasen esitystä ”Suomen turvallisuus”. Tolvanen on toisen kauden kansanedustaja ja toimii lakivaliokunnan puheenjohtajana.

Esitys oli mielenkiintoinen ja herätti paljon kysymyksiä. Kuulimme vakuuttavien tilasto- ja kokemusperäisten tietojen kautta Suomen vähentyneestä kokonaisrikollisuuden määrästä, mutta toisaalta uusista rikollisuuden lajeista, jotka ovat lisääntyneet; seksuaali-, huume- ja nettirikollisuus.

Tolvanen viittasi myös vanhaan viisauteen ”Tieto lisää tuskaa”. Kun tiedotusvälineet ja muut kanavat tuottavat meille välittömästi uutistietoa kaikesta tapahtuneesta, syntyy tunne, että paha lisääntyy. Joskus myös virheellisten tietojen erottaminen oikeista on hankalaa.

Yhteenvedossaan Tolvanen totesi, että erilaisten mittareiden ja tosiasioiden perusteella hän uskoo lähiaikoina julkistettuun tutkimustulokseen, jonka mukaan ”Suomi on maailman onnellisin maa”. Vaikka osa meistä suomalaisista sitä vähän epäileekin…

20.3.2019 – Virkeät aivot

Keskiviikkokerho kokoontui ensimmäisen kerran uudessa ”kotipesässämme” Virtakirkon
tiloissa:
Olimme saaneet vieraaksemme Suomen Aivosäätiön toiminnanjohtaja Merja Rekolan
kertomaan, miten aivomme saadaan pysymään virkeinä. Hän korosti sitä, että
aivoistamme kannattaa pitää huolta; meillä on vain yhdet aivot - yksi elämä. Olet yhtä
kuin aivosi.
Aivomme ohjaavat ja säätelevät liikettä, ajatuksiamme, unelmia, tunteita sekä
varastoivat muistiamme. Hän kertoi aivojemme toiminnasta sekä aivoverenkiertohäiriön
eli AVH tyypillisistä oireista. Merkittävimmät aivosairaudet ovat muistisairaudet
Alzheimer, aivoverenkiertohäiriöt ja tapaturmista aiheutuvat aivovammat.
Aivot ovat mutkikas koneisto, jonka tutkimukseen ja tiedottamiseen aivosäätiö panostaa
erityisesti. On paljon asioita joita jokainen meistä voi tehdä aivojensa terveyden
edistämiseksi. Oikea ruokavalio, verenpaineen alentaminen, diabeteksen esto ja hoito.
Lisäksi liikunta, harrastukset, riittävä uni, rentoutuminen ja sosiaaliset suhteet auttavat.
Ja tietysti yhteiset tapaamiset kerhon kanssa!
Lisätietoa löytyy www.aivosaatio.fi
Rekola ei halunnut esiintymispalkkiota, mutta yhdistyksemme halusi tukea
aivotutkimusta; lahjoitimme Aivosäätiölle tilaisuuden kahvikassan tuoton, lahjoitukset
sekä yhdistyksen osuuden, yhteensä 300 euroa.