17.4 - Vantaan historia -retki

Vietimme todella onnistuneen päivän tutustumalla bussiretkellä kotikaupunkimme sadan vuoden takaiseen historiaan. Silloisessa Helsingin maalaiskunnassa oli asukkaita 19 000. Toimeentulonsa he saivat maataloudesta ja teollisuudesta.

Vantaa-Seuran toiminnanjohtajan Riina Koiviston opastamina perehdyimme ensin Kuninkaantiehen ja sen kievarijärjestelmään.

Helsingin pitäjän kirkolta matka jatkui Tikkurilaan, missä käytiin sisällissodan taistelu 12.–13.4.1918 kirkonkylän ja Tikkurilan välisellä alueella. Hiekkaharjussa näimme elokuussa 1949 paljastetun punaisten muistomerkin, joka pystytettiin taisteluissa menehtyneiden punaisten joukkohaudan kohdalle.

Tikkurilan Jokiniemessä tutustuimme Maanviljelyshallituksen v. 1898 perustaman maanviljelystaloudellisen koelaitoksen historiaan. Tuleva presidentti Lauri Relander toimi agronomiksi valmistuttuaan kymmenen vuotta koelaitoksen assistenttina aina vuoteen 1917 asti. Tänä aikana hän asui ja työskenteli Vantaan Jokiniemessä.

Lounaan jälkeen matkamme jatkui Länsimäkeen, missä kiertelimme 1. maailmansodan aikaisten linnoituskaivantojen reunoilla. Venäjä ei aikanaan ollut tyytyväinen Helsingin alueen maanpuolustukseen ja alkoi rakennuttaa saksalaisten hyökkäyksen varalle mäille linnoitusrengasta, jonka yhteyteen tehtiin juoksuhautoja, varastoja, tykkiteitä ja piikkilankaesteitä. Tykkiasemista ei kuitenkaan koskaan ammuttu laukaustakaan.

Kuvat Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalta saksalaisten muistomerkiltä, kaivannosta, jossa oli aikanaan tykki, sekä Mellunmäen linnoituskaivannon ylittämisestä.