20.3.2019 – Virkeät aivot

Keskiviikkokerho kokoontui ensimmäisen kerran uudessa ”kotipesässämme” Virtakirkon
tiloissa:
Olimme saaneet vieraaksemme Suomen Aivosäätiön toiminnanjohtaja Merja Rekolan
kertomaan, miten aivomme saadaan pysymään virkeinä. Hän korosti sitä, että
aivoistamme kannattaa pitää huolta; meillä on vain yhdet aivot - yksi elämä. Olet yhtä
kuin aivosi.
Aivomme ohjaavat ja säätelevät liikettä, ajatuksiamme, unelmia, tunteita sekä
varastoivat muistiamme. Hän kertoi aivojemme toiminnasta sekä aivoverenkiertohäiriön
eli AVH tyypillisistä oireista. Merkittävimmät aivosairaudet ovat muistisairaudet
Alzheimer, aivoverenkiertohäiriöt ja tapaturmista aiheutuvat aivovammat.
Aivot ovat mutkikas koneisto, jonka tutkimukseen ja tiedottamiseen aivosäätiö panostaa
erityisesti. On paljon asioita joita jokainen meistä voi tehdä aivojensa terveyden
edistämiseksi. Oikea ruokavalio, verenpaineen alentaminen, diabeteksen esto ja hoito.
Lisäksi liikunta, harrastukset, riittävä uni, rentoutuminen ja sosiaaliset suhteet auttavat.
Ja tietysti yhteiset tapaamiset kerhon kanssa!
Lisätietoa löytyy www.aivosaatio.fi
Rekola ei halunnut esiintymispalkkiota, mutta yhdistyksemme halusi tukea
aivotutkimusta; lahjoitimme Aivosäätiölle tilaisuuden kahvikassan tuoton, lahjoitukset
sekä yhdistyksen osuuden, yhteensä 300 euroa.